בנוסף לכך שביצוע תרגום ישיב כל מסמך מתורגם בעימוד זהה למסמך המקור, קיימת אצלנו אפשרות לביצוע עבודות גרפיקה ועימוד.
חלק מתהליך הפרויקט לעיתים מסתיים בעימוד והכנה לדפוס, אצלנו תוכל להשלים את התהליך ולקבל מוצר מוגמר.

אנו עושים שימוש בכלים מתקדמים (PC או MAC) כגון:

• Freehand
• InDesign
• QuarkXpress
• Adobe PageMaker
• FrameMaker
• InDesign
• Illustrator
• Acrobat
• Photoshop
• Corel Draw

הכנה לדפוס - DTP

למידע נוסף אודות שירותי עימוד והכנה לדפוס של חברת כל תרגום חייגו : 03-6771476